Zekerheid in zorg

Organisatie

Binnen Gemert-kern heeft een groep mensen het initiatief genomen om samen met de Senioren Vereniging Gemert en gehandicaptenvereniging Houvast een zorgcollectief op te richten. De Senioren Vereniging Gemert en de gehandicaptenvereniging Houvast blijven wel gewoon als zelfstandige verenigingen bestaan.

RSIN/Belasting nummer: 863882821

Bestuur

J.J.W.M. Wagemakers (Voorzitter)
J.H.M. van Dijk (Secretaris)
P. van de Mheen (Penningmeester)
A.T.M. van der Asdonk (Bestuurslid)
M.J.P.M. Bogers (Bestuurslid)
H.G. Verkampen (Bestuurslid)
A.J.M. Tuijtelaars (Bestuurslid)

Beloningsbeleid

De Stichting werkt met vrijwilligers, hiervoor is geen beloningsbeleid opgesteld.
Voor de directe medewerkers, eveneens vrijwilligers, is geen ander beloningsbeleid dan een jaarlijkse saamhorigheid bijeenkomst met een hapje en een drankje.
Een medewerker voor het steunpunt mantelzorg ontvangt vanwege het vele werk een jaarlijkse vrijwilligers vergoeding van maximaal €1.800,00

Beleidsplan

Beleidsplan Zorg Collectief Gemert

Waarom willen we een Zorg Collectief?

De overheid vindt dat u in de toekomst eerst moet kijken of u uw problemen zelf kunt oplossen voordat u een beroep doet op dure professionele zorg. In de praktijk is het moeilijk dat alleen voor elkaar te krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen, om te beginnen met de leden van de Senioren Vereniging Gemert en de gehandicaptenvereniging Houvast, wèl in staat zijn om op “eigen kracht” onze problemen op te lossen.

Wat is het doel van het collectief?

We proberen met elkaar zekerheid te bieden voor de toekomst. Dat houdt in dat degene die zorg of hulp “geeft” er op moet kunnen rekenen, dat hij (later) ook zorg of hulp kan “krijgen”. Wat is de basis van dit collectief? De basis is dus het principe van hulp of zorg “geven” en hulp of zorg “krijgen”. Bijna al onze leden zijn in staat iets voor een ander lid te betekenen. Voorbeelden: Bij slechtzienden de krant voorlezen, bij alleenstaanden een kop koffie drinken, met iemand gaan wandelen of boodschappen doen, met iemand naar de dokter of ziekenhuis gaan, kleine klusjes doen in het huishouden of in de tuin. Misschien zijn er binnen onze vereniging ook mensen, die ervaring hebben in de zorg of kunnen helpen bij het invullen van formulieren of met u naar het gemeentehuis kunnen gaan?

Persoonlijk contact

Misschien vindt u het moeilijk om op te schrijven wat u wilt ” geven” of “krijgen”. Wij kunnen ons voorstellen, dat u een nadere toelichting wilt. Wij vragen u dit aan te geven op het formulier hulp krijgen of hulp geven wat u kunt vinden onder de knop HULP. Dan komen we graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek.

Is de zorg of hulp die je levert vrijblijvend?

We willen goede afspraken tussen degene die hulp of zorg “geeft” en degene die hulp- en zorg ‘krijgt”. Juist door met ons allen verantwoordelijk te zijn willen we onderlinge afhankelijkheid en belasting voorkomen. Het collectief gaat de vraag en het aanbod in een rooster zetten zodat iedereen precies weet waar hij/zij aan toe is. U moet natuurlijk ook eens gewoon “vrij” kunnen nemen. Kan dit collectief zich verder ontwikkelen? Wij denken van wel. Wanneer het systeem van “geven en krijgen” goed loopt willen we verdere stappen zetten. Wie kan er lid worden van het collectief? Ieder lid van de Senioren Vereniging Gemert of Houvast is automatisch lid van het collectief, tenzij u dat niet wenst.

Het oprichtingsbestuur van Zorg Cooperatie Gemert, nu Stichting Zorg Collectief Gemert, v.l.n.r. Ad Tuijtelaars, Hans van Dijk, Peter van de Mheen, Jan Wagemakers, Yvonne Heynen en Harrie Verkampen.