Zekerheid in zorg

4. Vrije tijd en dagbesteding

4.Vrije tijd en dagbesteding4. inhoudsopgaven

4.1.Vrije tijdsbesteding vinden

4.1.1.Op stap gaan, uitjes, internet

4.1.1.1.Samen op stap gaan

4.1.1.2.Sociaal netwerk uitbouwen

4.1.1.3.On line sociaal contact

4.1.2.Lichaamsbeweging

4.1.2.1.Aangepast sporten

4.1.2.2.Fysiotherapie voor chronische zieken en mensen met beperking

4.1.3.Hobby’s en ontspanningvakantie vrouw

4.1.3.1.Aangepast lezen

4.1.3.2.Hulpmiddelen bij ontspanning

4.1.3.3.Kaarten, kienen, biljarten, zingen enz

4.1.4.Op vakantie gaan

4.2.Dagbesteding

4.2.1.Dagbesteding (Activiteiten)

4.2.1.1.Dagbesteding voor volwassenen4.1 vrije tijdsbesteding vinden

4.2.1.2.Arbeidsmatige dagbesteding

4.2.1.3.Zorgboerderij

4.2.1.4.Vrijwilligerswerk

4.2.2 Opvang van ouderen.

4.2.2.1.Dagbesteding voor ouderen

4.2.2.2.Dagverzorging voor ouderen

4.2.2.3.Nachtopvang voor ouderen

 

 

4.1.1 op stap gaan

 

4.1.Vrije tijdsbesteding vinden

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.Op stap gaan, uitjes, internet

4.1.1.1 samen op stap gaan

4.1.1.1 Samen opstap gaan

 • Dorpsondersteuners/ZCG:

www.zorgcollectiefgemert.nl

www.gemert-bakel.nl/aanspreekpunt-in-de-buurt.

 • Seniorenverening Gemert: ±25 km fietsen elke vrijdag ±25 km fietsen (in de winter kaarten en wandelen).

oma met jongen

 

4.1.1.2 Sociaal netwerk uitbouwen4.1.1.2 sociaal netwerk uitbouwen

 • Dorpsondersteuners

www.gemert-bakel.nl/aanspreekpunt-in-de-buurt.

 • Gesprek voeren.

Raadpleeg  http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/?id=381049&aid=297868  of ga voor advies naar een logopedist.  Logopedie valt bij medische indicatie onder basisverzekering.

 • Schrijven

Raadpleeg: http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/?id=298182&aid=2computer oma

Voor greepaanpassingen, speciale pennen etc. kun je het beste advies vragen aan ergotherapeute. Ergotherapie valt mij medische indicatie onder de basisverzekering.

 • Telefoneren

Raadpleeg http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/?id=298185&aid=297871

https://www.mezzo.nl/pagina/over-mezzo/overzicht-lidorganisaties

 

3.1.1.3 online sociaal contact4.1.1.3 Online sociaal contact

De openingstijden van het internetcafé zijn maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur én maandag, woensdag en vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur. De Eendracht in Gemert.

4.1.2 inhoudsopgavenfisio

 

 

4.1.2 Lichaamsbeweging

 

4.1.2.1 Aangepast sporten

Seniorenvereniging Gemert:

 • Gymnastiek, volksdansen en seniorenfitness

Elke dinsdag gymnastiek, volksdansen en seniorenfitness in
“De Eendracht“ van 13.30 tot 16.00 uur. Fitland: 11.15 tot 12.15 uur.

 

 • Senioren fitness

Seniorenfitness op maandag en dinsdag ochtend plus dinsdag middag bij Fitland, info Rien van Oijen 0492 364178.

 

Reuma Patiëntenvereniging Veghel-Uden

 • Zwemoefengroepen

Fitland Gemert, Vic.v.d. Asdonckstraat 25, 5421 VB Gemert.Elke donderdag van 11.00 tot 12.00 uur en van 12.00 tot 13.00 uur en van 18.15 tot 19.15 uur.

Informatie: J. Brouwers: tel: 0413
-211651 of  jokebrouwers@hotmail.com

Overzicht van aangepast sporten in de Peel.

4.1.2.2 fysio

4.1.2.2 Fysiotherapie voor chronisch zieken en gehandicapten

 • http://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie
 • Wanneer wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basis zorgverzekering 2017
 • Het begint bij de basis zorgverzekering 2016. In principe wordt fysiotherapie niet vergoed vanuit de basisverzekering tenzij de aandoening op de lijst chronische aandoeningen staat of je behandeld wordt voor urine incontinentie. Kinderen tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen per klacht voor fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed.

Vergoeding voor fysiotherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering 2017

De vergoeding voor fysiotherapie komt in de meeste gevallen vanuit de aanvullende zorgverzekering. (lees hierboven over de uitzonderingen) Deze kosten gaan niet van je eigen risico af. Het aantal behandelingen die door de zorgverzekering vergoed wordt is afhankelijk van het gekozen aanvullende pakket.  Is er geen aanvullende verzekering afgesloten of zitten er niet voldoende behandelingen in het aanvullend pakket? Dan moet je de kosten voor fysiotherapie zelf betalen.

Chronische lijst

De chronische lijst wordt ieder jaar opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid. Zoals hierboven al gezegd, worden behandelingen voor chronische aandoeningen die vermeld staan op de chronische lijst vergoed door de basisverzekering. MAAR de eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening of worden vergoed vanuit een afgesloten aanvullende verzekering. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Het kan heel goed zijn dat een chronische aandoening, zoals artrose in de knie, niet op de lijst van chronische aandoeningen vermeld wordt en dus ook niet vanuit de basisverzekering vergoed wordt.

Overleg altijd met de behandelend fysiotherapeut hoe de vergoeding zal verlopen om achteraf niet voor verrassingen te staan! Lees meer over de Chronische lijst voor fysiotherapie. Wil je verschillende zorgverzekeraars vergelijken? Kijk dan op zorgwijzer.nl

4.1.3 inhoudsopgaven

 

 

 

 

 

 

4.1.3.Hobby’s en ontspanning

4.1.3.1 aangepast lezen4.1.3.1 Aangepast lezen

 

 

 

 

4.1.3.2 Hulpmiddelen bij ontspanning4.1.3.2 hulpmiddelen bij ontspanning

 

hulkmiddel

 

 

4.1.3.4 Kaarten, Kienen, Biljarten, zingen enz.4.1.3.4 kaarten

 

 

Seniorenvereniging Gemert

 • Dansen in ‘De Eendracht’
  Elke donderdagavond dansen in ‘De Eendracht’ van
  19.30 tot 22.30 uur.
 • Seniorenorkestsenioren
  Elke maandagmorgen repetitie van het Seniorenorkest in
  “De Eendracht” van 9.30 tot 11.30 uur.
 • Repetitie van het Seniorenkoor
  Elke donderdagmiddag repetitie van het Seniorenkoor in
  ‘De Eendracht’ van 14.00 tot 16.00 uur.
 • Kienen in ‘De Eendracht’
  Elke woensdag kienen in ‘De Eendracht’ vanaf 14.00 uur en
  Jeu de boules in ‘de Fuik’ vanaf 13.30 uur.
 • Biljarten en kaarten in ‘De Eendracht’
  Elke maandag t/m zaterdag biljarten en kaarten in
  ‘De Eendracht’ van 13.30 tot 17.00 uur.

 

 

 

4.1.4 Op vakantie gaan4.1.4 op vakantie gaan

 • Er zijn vele vakantie-organisaties die reizen en/of accommodaties aanbieden waar thuiszorg mogelijk is, die geschikt zijn voor mensen in een rolstoel of waar hulpmiddelen een aanpassingen beschikbaar zijn.

eurosleutel

 

4.2 inhoudspagina

4.2 Dagbesteding en opvang vinden

 

dammen

 

 

 

4.1.2 dagbesteding

 

4.2.1.Dagbesteding (Activiteiten)

4.2.1.14.2.1.1 Dagbesteding voor volwassenen

Dagbesteding staat onder druk. Wanneer de dagbesteding geïndiceerd wordt door de gemeente dan is moet er een inkomens- en vermogenafhankelijke eigen bijdrage betaald worden. Veel cliënten vinden die eigen bijdrage te hoog.

Ook vanuit de WLZ is dagbesteding mogelijk. Dan is eigen bijdrage weer anders geregeld.

Er ontstaan veel nieuwe initiatieven opgezet door vrijwilligers zoals in Elsendorp en in Gemert. (De Vrije Verbinding). In Handel loopt de dagbesteding via Zorgmed. Daar werken professionals en vrijwilligers samen.

In woonzorgcentrum De Ruyschenbergh is dagbesteding mogelijk via een indicatie van de gemeente.

In de toekomst komen er waarschijnlijk nog meer vormen waarin professionals en vrijwilligers samenwerken en er ook activiteiten georganiseerd worden met kunst of tuinieren.

Iedere maandag en woensdagochtend van 9.30 – 12.00 uur in D’n Drietip, Nieuwe Biezen 13, Gemert. Kosten bedragen € 5,- per dagdeel. Koffie of thee zijn inbegrepen

 

 

4.2.1.2 Arbeidsmatige dagbesteding

Voor wie?4.2.1.2

 • Arbeidsmatige dagbesteding kan geschikt zijn als u (nog) niet in een gewone baan kunt werken, maar met veel begeleiding wel arbeid kunt leveren. Het is vergelijkbaar met het beschut of beschermd werken in de sociale werkvoorziening.
 • Onder welke regelingen valt dagbesteding?

Arbeidsmatige dagbesteding is een vorm van dagbesteding. Dit wordt ook wel begeleiding in een groep genoemd. Deze zorg valt onder verschillende regelingen.

 1. Voor mensen met een lichte of matige beperking: de Wmo..
 2. Voor mensen met ernstige beperkingen kan dagbesteding een onderdeel zijn van WLZ-zorg.
 • Vervoer

Zo nodig wordt vervoer van en naar de dagbesteding vergoed. In de praktijk regelt de zorgaanbieder het vervoer meestal.

 

4.2.1.3

4.2.1.3 Zorgboerderijen

Een zorgboerderij is een plek voor dagbesteding voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Activiteiten zijn bijvoorbeeld dieren verzorgen en werken in een groenten- of bloementuin.

Voor wie?

Zorgboerderijen zijn er voor verschillende groepen mensen. Bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met psychiatrische problemen, dementie of autisme, voor ouderen, voor jongeren met leerproblemen en voor mensen met een burn-out. Bij sommige boerderijen kan iedereen terecht.

Aanmelding

 • U kunt zich wenden tot Peelgemeenten.zorgboerderij

 

 • Werken op een zorgboerderij kan ook een arbeidstraining zijn. Daarvoor is UWV uw aanspreekpunt.

Adressen van zorgboerderijen

 • Zorgboeren.nl: zorgboerderijen die zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg.

 

 

4.2.1.4

4.2.1.4 Vrijwilligerswerk

 

 

4.2.2 inhoudsopgave

4.2.2.1

4.2.2 Opvang van ouderen.

4.2.2.1 Dagbesteding voor ouderen

Dagbesteding staat onder druk. Wanneer de dagbesteding geïndiceerd wordt door de gemeente dan is moet er een inkomens- en vermogenafhankelijke eigen bijdrage betaald worden. Veel cliënten vinden die eigen bijdrage te hoog.

Ook vanuit de WLZ is dagbesteding mogelijk. Dan is eigen bijdrage wwer anders geregeld.

Er ontstaan veel nieuwe initiatieven opgezet door vrijwilligers zoals in Elsendorp en in Gemert. (De Vrije Verbinding). In Handel loopt de dagbesteding via Zorgmed. Daar werken professionals en vrijwilligers samen.

In woonzorgcentrum De Ruyschenbergh is dagbesteding mogelijk via een indicatie van de gemeente.

In de toekomst komen er waarschijnlijk nog meer vormen waarin professionals en vrwijwilligers samenwerken en er ook activiteiten georganisiseerd worden met kunst of tuinieren.

 

4.2.2.2

4.2.2.2 Dagverzorging voor ouderen/kort verblijf

Bij dagverzorging bent u overdag in een zorginstelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis. U krijgt daar deels in groepsverband persoonlijke begeleiding. Ook krijgt u eventueel verpleegkundige hulp. U kunt hierbij denken aan hulp bij het innemen van medicijnen of bij wondverzorging. ’s Avonds en ’s nachts bent u thuis en krijgt u de gebruikelijke hulp van uw mantelzorger of de thuiszorg.

Dagverzorging kan ook een tijdelijke oplossing zijn voor als u wacht op een plekje in een verzorgingshuis. Het kan u helpen om langer thuis te blijven wonen.

Dagverzorging ontlast de eventuele mantelzorger, die zo wat vrije tijd krijgt.

Wie biedt dagverzorging?

Veel verzorgingshuizen en ondernemingen organiseren dagverzorging voor ouderen: opvang overdag waarbij persoonlijke begeleiding en verzorging mogelijk is. Bijvoorbeeld hulp bij het eten, naar het toilet gaan, en gaan staan of zitten.

 

4.2.2.3

4.2.2.3 Nachtopvang voor ouderen

Nachtopvang wil zeggen dat oudere mensen ’s nachts in een verpleeg- of verzorgingshuis slapen, en overdag thuis zijn.

Nachtopvang is bijvoorbeeld geschikt als:
1 ’s nachts verzorging nodig heeft die u thuis niet kunt krijgen;
2 Uw vaste verzorger ’s nachts niet beschikbaar is.

Nachtopvang als mantelzorgondersteuning

 • Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners. Daarbij hoort de ondersteuning van mantelzorgers. Nachtopvang voor ouderen is een manier om mantelzorgers te ontlasten waardoor zij langer en beter zorg kunnen geven. Men noemt dit wel ‘respijtzorg’: vervangende zorg waardoor de mantelzorger meer vrije tijd heeft.
 • Hoe de gemeente u en/of uw mantelzorger precies moet ondersteunen is niet vastgelegd in de wet. Daardoor is maatwerk mogelijk. Nachtopvang kan een onderdeel hiervan zijn. Het resultaat moet zijn dat u zo lang mogelijk veilig zelfstandig kunt leven. Heeft u hierbij hulp nodig?