Zekerheid in zorg

Hulp vragen

Vanaf de start van het zorgcollectief is met veel mensen, zowel vrijwilligers als professionals, gesproken over de noodzakelijke hulp die kan worden gevraagd. Variërend van boodschappen doen, vervoerszaken, hulp bij administratieve zaken, kleine klusjes, gezelschap en wandelen.

Om de koppeling tussen hulp geven en vragen zo goed mogelijk te organiseren hebben wij twee formulieren gemaakt waarin verschillende mogelijkheden kunnen worden aangegeven. Het zou goed zijn als wij inzicht krijgen door het aankruisen bij de verschillende categorieën wat uw wensen of bijdragen kunnen zijn.

Mocht uw vraag er niet bij staan geef die dan aan op het formulier in de kolom vragen of opmerkingen.

Als u geen lid bent van de Senioren vereniging of van de Gehandicaptenvereniging en hier ook geen lid van wilt worden, kunt u lid worden van het Zorg Collectief. Het lidmaatschap kost 26 euro per jaar.

Algemene gegevens (verplicht)

Naam

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Uw email

Ik ben lid van


Ik wil lid worden van het Zorg Collectief
JaNee


Waar heeft uw vraag betrekking op (meerdere keuzes mogelijk)

Boodschappen algemeenBoodschappen wekelijksBoodschappen boekendienstVervoer incidenteelVervoer ziekenhuisVervoer dagbestedingFormulieren invulhulpFormulieren administratieFormulieren belastingFormulieren schuldhulpverleningBegeleiding artsBegeleiding apotheekBegeleiding ziekenhuisGezelschap buurtenGezelschap spelletjesGezelschap kaartenGezelschap sociaal maatjeGezelschap voorlezenGezelschap ziekenbezoekComputerhulp algemeenComputerhulp internet bankierenHuishoudelijk licht werkHuishoudelijk strijkenHuishoudelijk kokenHuishoudelijk herstelwerk (naaien)Klusjes algemeenKlusjes in de tuinHond uitlatenSeniorenvoorlichtersVoorlichting - cliëntondersteuningWandelen algemeenWandelen naar maaltijdpuntBegeleiding rolstoelFietsen algemeenOverig

Vragen of opmerkingen?

Heeft u nog overige opmerkingen of vragen?


Het hierboven ingevulde formulier wordt automatisch naar ons doorgestuurd als u op verzenden klikt. U kunt ook een formulier printen, invullen en afgeven aan de balie van het Zorg Collectief Gemert of de Senioren Vereniging Gemert die elke  werkdag van 10.00 tot 12.00 uur is bemand door vrijwilligers. Zij zorgen dat de formulieren worden verwerkt en ter bestemde plaats komen.  U kunt het betreffende formulier hier downloaden en afdrukken.

U mag het formulier ook opsturen naar het Zorg Collectief Gemert, Hof van Nazareth 53, 5421 EC Gemert. Door het bestuur van het Collectief zal dan de feitelijke koppeling vertrouwelijk  tot stand worden gebracht.