Zekerheid in zorg

Vervoer2. vervoer inhoudsopgave

2.Vervoer

2.1.Vervoer voor vrije tijd

2.1.1.Autorijden

2.1.1.1.Rijbewijs

2.1.1.2.Aanpassingen

2.1.1.3 Rolstoelgeschikte auto ( Zonnebloem)

2.1.1.4.Parkeren

2.1.2.Aangepast vervoer voor korte afstanden

2.1.2.1.Mobitax (alleen Wmo taxi)

2.1.2.2.fietsen

2.1.2.3.Rolstoel of scootmobiel

2.1.2.4.Hulp van vrijwilligers

2.1.3.Aangepast vervoer voor lange afstanden

2.1.3.1.OV begeleiderskaart

2.1.3.2.Valys

2.1.3.3.Rode Kruis Doe een Wens

2.1.3.4.Airportservice/medicijnen

2.2.Vervoer naar school en werk

2.2.1.Werk

2.2.2.School

2.3.Vervoer naar Zorginstelling of arts

2.3.1.Arts of ziekenhuis

2.3.2.Naar ziek familielid

 

 

2.1 vervoer voor vrije tijd

2.1 Vervoer voor vrije tijd

paspoort ouderen

 

2.1.1 vervoer inhoudsopgaven

2.1.1 Autorijden

parkeerplaats

2.1.1.1

2.1.1.1 Rijbewijs

 

CBR is er niet op uit om rijbewijs “af te pakken”. Het is een kwestie van eigen verantwoordelijkheid en samen zoeken naar de beste oplossing.

2.1.1.2

2.1.1.2 Aanpassingen

 

2.1.1.3 rolstoelgeschikte auto

2.1.1.3 Rolstoelgeschikte auto

 

 

2.1.1.4 Parkeren2.1.1.4


Parkeren op invalidenparkeerplaats is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart. Er zijn drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten: de bestuurderskaart, de passagierskaart en de gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen. Alleen de eerste twee soorten kunnen worden verstrekt aan particulieren. Wie geen geldige gehandicaptenparkeerkaart heeft en wel op een invalidenparkeerplaats parkeert krijgt hiervoor een boete.

Het boetebedrag is: €370


2.1.2 inhoudsopgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1 ,mobitax

 

2.1.2.1 Mobitax (alleen Wmo taxi)

 • Voor mensen die aantoonbaar niet meer met het OV kunnen reizen.
 • Niet inkomensafhankelijk.
 • Onbeperkt vervoer. Geen limiet!
 • Geen eigen bijdrage via CAK, wel wordt OV-tarief berekend!

Waar komt de taxi? Binnen 5 zones vanaf huisadres. Puntbelasting: De ziekenhuizen en revalidatiecentra in de volgende plaatsen: Boxmeer, Deurne, Eindhoven Geldrop, Helmond, Nijmegen, Veghel, Veldhoven en Venray.

Stroomschema vervoer.

vervoer-stroomschema

2.1.2.2 fietsen2.1.2.2 Fietsen

 • Fietsen: http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/?id=297331#ju Voor aangepaste fietsen is vaak advies nodig van revalidatiecentrum of in ieder geval fysiotherapeut en/of ergotherapeut. Aangepaste fietsen kunnen onder voorwaarden als maatwerkvoorziening verstrekt worden.
 • Een aangepaste fiets wordt vergoed wanneer die noodzakelijk is voor deelname aan het maatschappelijk verkeer. Aanvragen bij 6.1.
 • Er moet wel een eigen bijdrage voor betaald worden.
 • Meestal niet verstrekt in combinatie met scootmobiel.
 • Ook een mantelzorger kan een “duofiets” aanvragen.

 

driewieler

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.3 rolstoel

2.1.2.3 Rolstoel en scootmobiel

 • Moet voor langdurig gebruik zijn. ( >6 maanden)
 • Advies: Voor rolstoel altijd overleg met eigen ergotherapeut.
 • Geen eigen bijdrage voor rolstoelen, wel voor scootmobielen.
 • Afweging: 2e hands markt is interessant. Ook huren is mogelijkheid.
 • tweedehands.nl/revalidatie-zorg
  www.marktplaats.nl

Tip: http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/mobiliteit
 https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/rijden-met-een-scootmobiel/

 • Afweging PGB. Bij PGB wordt scootmobiel eigendom!

2.1.2.4 hulp van vrijwiliggers

 

2.1.2.4 Hulp van vrijwilligers

 • Sociale netwerk

2.1.3 inhoudsopgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.1 OV begeleiders kaart

2.1.3.1 OV begleiderskaart

Argnout

2.1.3.2 valys

2.1.3.2 Valys

 • Voor vervoer verder dan 5 OV-zones.
 • Kosten: € 0,20 per km.
 • Limiet in aantal kilometers
 • Voor rolstoelgebruikers, mensen met GPK, OV-begeleiderskaart, WMO-pasje.
 • Zie: https://www.valys.nl/

 

 

2.1.3.3 rode kruis2.1.3.3 Rode kruis doe een wens

stichting amculance wens

 

Voor ambulancritten:

http://www.ambulancewens.nl/

 

 

 

2.1.3.4 Airportservice/Medicijnen2.1.3.4

 

Gaat u op reis met een medicijn dat onder de Opiumwet valt, dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen. Volg de stappen hieronder voor het aanvragen van een verklaring.

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten streng verboden. Op het overtreden van de Opiumwet staan strenge straffen. Medicijnen die onder de Opiumwet vallen kunt u dus niet zomaar meenemen naar het buitenland. Dat geldt onder andere voor slaap- en kalmeringsmiddelen (zoals Valium, Seresta), sterke pijnstillers (bijvoorbeeld Morfine), middelen voor de behandeling van ADHD (zoals medicijnen met de werkzame stof methylfenidaat) en medicinale cannabis. Bekijk ook de folder voor meer informatie.

douane

 

2.2 inhoudsopgave

2.2 Vervoer naar school en werkschool bus

2.2.1 werk

2.2.1 Werk

rutte

2.2.2 schoo2.2.2 School

 

 

2.3 inhoudsopgaven

2.3.1 naar arts of ziekenhuis2.3.1 Naar arts of ziekenhuis

 • Via Mobitax: De ziekenhuizen en revalidatiecentra in de volgende plaatsen: Boxmeer, Deurne, Eindhoven Geldrop, Helmond, Nijmegen, Veghel, Veldhoven en Venray.
 • Vrijwilligers: ZCG
  www.zorgcollectiefgemert.nl

 

2.3.2 naar ziek familie lid2.3.2 Naar ziek familielid

 • Fiscale aftrek: Werkelijke kostprijs van (eigen)vervoer min de vergoeding van ZVW

Reiskosten in het kader van ziekenhuisbezoeker zijn aftrekbaar als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. Jij en de zieke samen een huishouden hebben/hadden
 2. Er regelmatig bezoek plaatsvindt
 3. De zieke in één langer dan één maand in het ziekenhuis ligt in verband met eenzelfde ziekte/aandoening.
 4. De tijd tussen verpleegperioden is maximaal 4 weken
 5. De reisafstand (enkele reis) is minimaal 10 kilometer
 6. Voor een auto mag maximaal 0,19 euro per kilometer worden afgetrokken
 7. Bij vervoer op een andere manier mogen de werkelijk gemaakte kosten worden afgetrokken.

ziek familielid