Zekerheid in zorg

5. Lichamelijke zorg

5.Lichamelijke zorg5. lichamelijke zorg inhoudsopgave

5.1.Hulp bij lichamelijke zorg

5.1.1.Opstaan, wassen, aankleden.( Persoonlijke verzorging en verpleging) Mantelzorg

5.1.1.1.Wijkverpleging

5.1.1.2.Mantelzorg

5.1.1.3.Vrijwilligerszorg

5.1.2.Medische verzorging thuis

5.1.2.1.Wijkverpleging

5.1.2.2.Medisch specialistische zorg

5.1.2.3.Hulpmiddelen voor medische behandeling thuis

5.1.2.4.Verzorgings- en verbandmiddelen

5.1.3.Herstel na operatie5.1.1 inhoudsopgaven

5.1.3.1.Kortdurend eerstelijns verblijf

5.1.3.2.Herstellingsoorden/zorghotels

5.1.4.Langdurige intensieve zorg

5.1.5.Overzicht hulpmiddelen WMO en ZVW

5.2.Toezicht en opvang regelen

5.3.Vergelijk of vind uw aanbieder

 

 

5.1.1 tabelleke

5.1.Hulp bij lichamelijke zorg

5.1.1. Opstaan, wassen, aankleden (Persoonlijke verzorging en verpleging) Mantelzorg

5.1.1.1 25.1.1.1 Wijkverpleging

 • (Wassen, hulp bij aankleden maar ook de medische zorg als wondverzorging, darmspoelen, injecties) wordt vaak “Persoonlijke verpleging en verzorging” genoemd. De WMO regelt de zorg “eromheen”.

Wijkverpleging wordt bijvoorbeeld gegeven aan jeugd en volwassenen met een lichamelijke ziekte of beperking, en aan ouderen die door dementie steeds meer lichamelijke zorg nodig hebben.

Onder wijkverpleging valt ook:

Intensieve kindzorg voor kinderen zonder verstandelijke beperking en palliatief terminale zorg.

 • Mensen die hulp bij de persoonlijke zorg nodig hebben vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking kunnen bij de gemeente begeleiding aanvragen.

Indicatie voor wijkverpleging

Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie.

In de praktijk ontvangt u meestal de zorg van de organisatie voor wie de wijkverpleegkundige werkzaam is (Voorbeelden: Savant, Zorgboog, De verpleegkundige Zorg Praktijk). Vaak belt de huisarts of ziekenhuis wanneer hulp noodzakelijk is. Omdat vooral ziekenhuizen al afspraken gemaakt hebben met zorgaanbieders is het goed om zelf alert te zijn wanneer u een andere zorgaanbieder wilt!

 Kostencase managment

 • Wijkverpleging wordt vergoed door de zorgverzekeraar. U betaalt geen eigen risico.
 • Het is mogelijk om wijkverpleging zelf in te kopen met een PGB.

PGB binnen de ZVW wordt steeds lastiger! Voor een PGB indicatie wordt soms een vergoeding gevraagd. Steeds vaker wordt de regel gehanteerd dat er alleen een PGB verstrekt wordt wanneer de zorg niet in “natura” verstrekt kan worden.

PGB wordt uitbetaald via de SVB ( Trekkingsrecht)

http://www.svb.nl/int/nl/pgb/index.jsp

Casemanager dementie

Een casemanager dementie begeleidt thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Hij/zij geeft persoonlijk advies en begeleiding op maat. Momenteel zijn de casemanagers binnen twee organisaties werkzaam. Via de zorgcentrales kunt u in contact komen met een van hen.loesje

Meer informatie

De Zorgboog

Telefoon 0900 – 8998636

Savant zorg

Telefoon 0492 – 572000

Casemanagement dementie

 

5.1.1.2 Mantelzorg5.1.1.2

Mantelzorgers zorgen langdurig, vrijwillig en onbetaald voor een naaste met een ziekte of beperking. Bijvoorbeeld hun partner, kind, vader of moeder, ander familielid, vriend of kennis. Een mantelzorger geeft die zorg vanwege de persoonlijke band met die persoon.

Verschil met ‘gebruikelijke zorg’

Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg, zoals de alledaagse zorg van ouders voor een gezond kind, of korte tijd hulp geven aan een zieke partner. Mantelzorg is langdurig en intensief. Het gaat om zorg aan iemand die professionele thuiszorg kan krijgen. Dankzij de mantelzorger is minder (of zelfs geen) thuiszorg nodig.

Belangenbehartiging

Mezzo is een landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die onbetaald zorgt voor een ander.

Steunpunt Mantelzorg van Zorgcollectief Gemert coördineert de mantelzorg voor Gemert-Bakel.

Voorlichting over zorgverlof, mantelzorgcompliment, respijtzorg, advies om overbelasting te voorkomen, bijeenkomsten voor mantelzorgers, mantelzorgwoningen, nachtzorg, WMO voorzieningen, erfrecht voor mantelzorgers etc.

Wettelijk recht op zorgverlof

Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder de noodzakelijke zorg te geven. Tijdens kortdurend zorgverlof krijgt u als werknemer minstens 70% van het salaris. Bij langdurend zorgverlof heeft u geen wettelijk recht op salaris. U heeft recht op een maximaal aantal uren zorgverlof per 12 maanden. Vanaf 1 juli 2015 is zorgverlof ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden.

Uw recht op kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer uw aantal werkuren per week binnen 12 maanden. Aan langdurend zorgverlof kunt in 12 maanden 6 keer uw werkuren per week opnemen.

Wanneer kan ik zorgverlof aanvragen?

Als uw kind, partner of ouder ziek is, kunt u kortdurend zorgverlof opnemen. Is een van hen langere tijd levensbedreigend ziek, dan heeft u recht op langdurig zorgverlof. U vraagt zorgverlof aan bij uw werkgever.

Wat betekent zorgverlof voor mijn salaris?

Tijdens kortdurend verlof krijgt u ten minste 70% van uw salaris. Tijdens langdurend verlof heeft u geen recht op salaris.

Salaris kortdurend zorgverlof

Tijdens het verlof betaalt uw werkgever ten minste 70% van uw salaris door. Als dat minder is dan het minimumloon, ontvangt u het minimumloon.

Salaris langdurig zorgverlof

Uw werkgever hoeft uw salaris niet door te betalen over de uren dat u langdurig verlof heeft

Bron: http://www.zorghulpatlas.nl/mantelzorgatlas

Mantelzorger betalen uit een pgb

Mantelzorg kan soms betaald worden uit een persoonsgebonden budget. Op www.pgb-test.nl kunt u nagaan of een persoonsgebonden budget geschikt is.

Mantelzorgmakelaar/Zorgversneller/Mantelzorgcursussen

Het is goed om de zorgpolis en vooral de aanvullende verzekering te raadplegen omdat veel zorgverzekeraars vergoedingen geven voor de inzet van mantelzorgmakelaars. Dat zijn zakelijke dienstverleners, geven geen emotionele steun, maar kunnen u helpen om uw zorg goed te regelen. Zij kunnen uw formulieren invullen en de contacten leggen met gemeente of zorgverzekeraar. Bij Avero Achmea hebben zogenaamde “zorgversnellers” deze taak.

Het is goed om te weten dat veel verzekeraars ook de kosten vergoeden van vervangende mantelzorg of die zorg voor u “in natura” regelen. Meestal gebeurt dat via “Handen in Huis”.

Ten slotte vergoeden veel verzekeraars cursussen voor mantelzorgers.

Hieronder staan de websites van:

1 Avero Achmea/zorgversneller

https://www.averoachmea.nl/consument/gezondheid/meerinformatie/Paginas/De-Zorgregelaar.aspx

De Zorgversneller helpt met het krijgen van langdurige zorg

Wat doet u als u langdurige of speciale zorg nodig heeft? Of bent u mantelzorger en zorgt u voor uw naaste? Dan krijgt u vaak te maken met ingewikkelde regels. Onze Zorgversneller helpt u graag om al deze regels en wetten te begrijpen. Zo krijgt u de hulp waar u recht op heeft.

2 Mezzo/Overzicht van zorgverzekeraars die vervangende mantelzorg/mantelzorgmakelaars en/of cursussen vergoeden.

https://www.mezzo.nl/uploads/content/file/Zorgverzekering%20Mantelzorg%202016.pdf

CZ

Zie ook

Mantelzorgondersteuning.

Jonge mantelzorgers

Overbelasting bij mantelzorgers.

http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/

http://www.briz.nl/

https://saaraanhuis.nl/mantelzorg-aanvragen/vergoedingen/

 

Dagopvang, Respijtzorg, Nachtopvang, Tijdelijk verblijf.

 • Neem contact op met LEV Steunpunt Mantelzorg of met uw wijkverpleegkundige.

steunpunt mantelzorg

Zorgt u (langdurig) voor een familielid, vriend(in), kennis of buur met een chronische ziekte, een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking of psychiatrische problematiek? Dan bent u mantelzorger en kunt u aankloppen bij het Steunpunt Mantelzorg.

Wat kan het Steunpunt voor mij betekenen?

Wij kunnen u de volgende ondersteuning bieden:

 • Informatie en voorlichting
 • Advies en begeleiding
 • Emotionele steun, individueel en groepsgewijs (lotgenotengroepen)
 • Cursusaanbod en themabijeenkomsten
 • Praktische ondersteuning: het samen met de mantelzorger in beeld brengen van de situatie.
 • Activiteiten, zoals de Dag van de Mantelzorg op 10 november
 • Activiteiten voor jonge mantelzorgers

Ook professionals uit Helmond kunnen een beroep doen op het steunpunt voor informatie.

Waar vind ik het Steunpunt Mantelzorg?
Hof van Nazareth 53
5421 EC Gemert
Tel. (0492) 347458

U kunt zich hier aanmelden als mantelzorger. U ontvangt dan automatisch (kosteloos) de nieuwsbrief en u wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten die door het steunpunt worden georganiseerd.

rijspijtzorg

Reiskosten voor mantelzorgers. Fiscale voordelen

 http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/reiskosten_ziekenbezoek

 

Extra kinderbijslag voor ouders die zorgen voor een kind met beperkingen

 http://svb.nl/int/nl/kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag_intensieve_zorg/index.jsp

 

5.1.1.3

5.1.1.3 Vrijwillergerszorg

Welke zorg geeft een vrijwilliger?

Vaak gaat het om praktische hulp en steun, zoals oppassen bij een kind met een chronische ziekte of toezicht bij een oudere met dementie zodat de mantelzorger zelf iets kan ondernemen. Ook persoonlijke verzorging, zoals het helpen bij het opstaan en aankleden, is een onderdeel van de zorg. Een vrijwilliger kan in principe ondersteunen bij alle zorgtaken.

www.zorgcollectiefgemert.nl

 5.1.2 inhoudsopgaven

5.1.2.1

5.1.2.Medische verzorging thuis

5.1.2.1 Wijkverpleging

•    Zie “Wijkverpleging” onder 5.1.1.1.
•    Intensieve verzorging en verpleging thuis
Heeft u of uw kind blijvend permanent toezicht nodig of 24 uur per dag zorg in de nabijheid? Dan kunt u een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen. Persoonlijke zorg en verpleging kunnen hier een onderdeel van zijn. Wlz-zorg kan in bepaalde situaties ook thuis geleverd worden. ( Volledig verpleegpakket thuis of een modulair pakket)

 

5.1.2.2

5.1.2.2 Medisch-specialistische verpleging thuis

Medisch-specialistische verpleging thuis (MSVT) is thuisverpleging onder verantwoordelijkheid van een medisch-specialist van het ziekenhuis. Een andere naam voor deze specialistische verpleging is ‘ziekenhuisverplaatste zorg’. ‘Thuis’ kan overigens ook een zorginstelling zijn als u daar woont, bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een verpleeghuis.

Uw medisch specialist kan deze vorm van verpleging voorschrijven, bijvoorbeeld als u na een ziekenhuisbehandeling nog verpleging nodig heeft.

 • De verpleegkundige uit het ziekenhuis komt bij u thuis. Het ziekenhuis kan ook een verpleegkundige inhuren die bij een thuiszorgorganisatie werkt.

De medisch specialist is verantwoordelijk

Uw specialist is eindverantwoordelijk voor de specialistische verpleging thuis, niet uw huisarts. Deze specialistische verpleging is wat anders dan wijkverpleging, zoals wondverzorging en injecties geven.

Vergoeding van specialistische verpleging

Medisch-specialistische verpleging wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

rk

 

5.1.2.3

5.1.2.3 Hulpmiddelen voor medische behandeling thuis

Bij sommige chronische ziekten zijn dagelijkse controles of medische behandelingen nodig. Bijvoorbeeld bij diabetes, nierziekten, bloedstollingsziekten of bij huidproblemen (zoals doorligplekken). Dankzij medische hulpmiddelen kunnen veel patiënten zelf (een deel van) die controles en behandelingen uitvoeren.

Vergoeding van hulpmiddelen

Hulpmiddelen voor medische verzorging thuis worden over het algemeen vergoed via het basispakket van de zorgverzekering. In uw verzekeringspolis staat welke voorwaarden gelden, wat u vergoed krijgt en hoe u het beste een hulpmiddel kunt aanvragen. U vindt daar ook informatie over vervanging, wijziging of reparatie van een hulpmiddel en over het aantal hulpmiddelen dat u in een bepaalde periode kunt krijgen.

Zelf hulpmiddelen kopen

Wilt u zelf een hulpmiddel aanschaffen en de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar? Vraag dan eerst toestemming aan uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vraagt meestal eerst om advies bij de arts die u behandelt.

Het hangt af van de polisvoorwaarden of u een vergoeding krijgt, en hoe hoog die dan is. Misschien krijgt u alleen een deel van de kosten vergoed of moet u een eigen bijdrage betalen. Het is dan verstandig om na te vragen of u het hulpmiddelen wel helemaal vergoed krijgt als de zorgverzekeraar het verstrekt.

 

5.1.2.45.1.2.4 Vergoeding van verzorgings- en verbandmiddelen

Verzorgings- en verbandmiddelen kunnen vergoed worden door de zorgverzekeraar (in het basispakket). Vergoeding is alleen mogelijk als het gaat om ernstige aandoening waarbij deze materialen langdurig noodzakelijk zijn.

 

5.1.3 inhoud

5.1.3.Herstel na operatie

5.1.3.15.1.3.1 Kortdurend eerstelijns verblijf

Wanneer een huisarts u niet langer verantwoord thuis de medische zorg kan geven dan kan hij toestemming geven om u te laten verplegen in een zorginstelling of een hospice.

De arts kan zijn verantwoordelijkheid overdragen aan een andere dokter.

De opname kan mogelijk zijn voor herstel na operatie of voor terminale zorg. Opname is altijd kortdurend. In 2015 valt deze zorg nog onder de WLZ.

 

5.1.3.2

5.1.3.2 Herstellingsoorden / zorghotels

Vergoeding

Uw arts kan u aanmelden bij een herstellingsoord. De kosten kunnen vergoed worden door de zorgverzekeraar (kortdurend eerstelijns verblijf).

Let op: de kosten van opname in een particuliere instelling worden lang niet altijd vergoed, de kosten van opname in een toegelaten instelling wel. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen of een opname in de instelling van uw keuze vergoed wordt.

Voorbeeld: Zorghotel Vitasist in Helmond. ( Zorgboog/Zuidzorg/Fitland)

optimaal hjerstellen

5.1.4

5.1.4 Langdurige intensieve zorg thuis

Als de zorgvraag toeneemt of de omstandigheden veranderen, kan er een moment komen dat een indicatie voor Wlz-zorg mogelijk is. De gemeente en zorgverzekeraar vergoeden dan geen langdurige zorg en ondersteuning meer.

Kiezen tussen instelling of thuis

Met een indicatie voor Wlz-zorg is een verhuizing naar een zorginstelling mogelijk, zoals een instelling voor gehandicaptenzorg of een verpleeghuis. Bij volwassenen kan de eventuele partner mee. Maar vaak is het ook mogelijk om de Wlz-zorg thuis te krijgen.

Verantwoord

Thuis blijven wonen met zware zorg kan zolang dat verantwoord is, en niet duurder dan het wonen in een zorginstelling. Wat is belangrijker voor u: de vrijheid van zelfstandig wonen, of de veiligheid van 24-uurs zorg dicht in de buurt? De draagkracht van de familie of het gezin speelt hierbij ook een rol, zeker bij kinderen met een ernstige beperking.

U kunt de mogelijkheden bespreken met uw familie, eventuele mantelzorger, een cliëntondersteuner, het zorgkantoor of de zorginstelling waar u of uw kind zou kunnen gaan wonen.

De WLZ kent het “Volledig Pakket Thuis” en het modulaire pakket. Het zijn alternatieven voor het verpleeghuis.

vvvvvvvv

 

http://www.moderne-dementiezorg.nl/upl/vergoeding%20hulpmiddelen.pdf

5.1.5 Overzicht hulpmiddelen WMO/ZVWhukmiddlene

Overzicht nieuwe situatie na herverdeling

 Bijlage ‘Hulpmiddelen beter geregeld”

 

 ZVW WMO
Medische hulpmiddelen, ter compensatie van één specifieke beperking Participatie hulpmiddelen m.b.t. zelfredzaamheid in en om de woning
Hulpmiddelen onveranderd in ZVW Hulpmiddelen onveranderd in WMO
incontinentiemateriaal aangepaste fiets, driewielfiets, tandem
stomamiddelen scootmobiel
gebitsprothesen (rolstoel) taxikostenvergoeding
steunzolen, aangepaste schoenen collectief vervoer
orthesen autoaanpassing
hoortoestellen autokostenvergoeding
speciale brillen, beeldscherm loepen etc gesloten buitenwagen
injectie spuit, glucosemeter, teststrips bruikleenauto
elastische kousen, aan- en uitrekhulp aangepaste autostoel, autokinderzitje
zuurstofapparaat Badlift/badzitje
loopwagen verhoogd toilet
hand-, voet-,oog-, gelaat-, beenprothese toiletbeugels, wandbeugels
blindentaststok douche/ toiletstoel/ douchebrancard
aangepaste computer, telefoon, tillift, tilvest
spraakapparatuur, daisy-speler alarmering
draagbare infuuspomp, injectiespuit traplift, rolstoellift
electrostimulator woningaanpassing (aanbouw etc)
pruiken woningsanering
blindengeleidehond, hulphond handbewogen rolstoel
verbandmiddelen elektrische rolstoel
meetapparatuur voor bloedstolling Sportrolstoel/ kinderrolstoel
thuisdialyse-apparatuur sta/zit rolstoel
overigen anti-decubitiskussen
kruiphulpmiddel, kruipwagen
Deel AWBZ hulpmiddelen naar ZVW Deel ZVW hulpmiddelen naar WMO
bedtafel orthesen,zit-, lig- en sta-orthesen
kinderbed trippelstoel
hoog/laagbed eetapparaat
dekensteun, bedrugsteun, onrusthek alarmeringsapparatuur
bedheffer/papegaai aangepaste tafel
bedverhogers, bedverlengers aangepaste stoel
ondersteek anti-decubituszitkussen
infuusstandaard HM ter compensatiearm-,
glij- of rollaken. hand- en vingerfunctie (robotarm etc)
anti-decubitusmatras krukken, rollator, looprek
Deel AWBZ hulpmiddelen naar WMO
sta- en loopbeugel
duwwagen, rolstoel
anti-decubituskussens
drempelhulp en badplank
patiëntenlift
transferplank/glijplank draaischijf
losse toiletverhoger
losse toiletstoel
losse douchestoel

 

 

5.2 Toezicht en opvang regelen

Drie opvangmogelijkheden:5.2

 • U woont thuis maar de zorg wordt betaald uit de WLZ. U kunt maximaal 2 etmalen per week gebruik maken van logeeropvang om de mantelzorg te ontlasten. CIZ indiceert.
 • U woont thuis en ontvangt zorg van de WMO en eventueel de ZVW. Ook dan kunt u gebruik maken van logeeropvang. Gemeente indiceert.
 • U woont thuis en ontvang zorg betaald uit de WMO, de ZVW of de WLZ en u heeft behoefte aan nachtopvang. CIZ indiceert.

5.3 Vergelijk of vind uw zorgaanbieder5.3

 • kiesbeter.nl: een site van de overheid (Zorginstituut Nederland), waar het makkelijk is om aanbieders op postcodeniveau te vinden en te vergelijken op kwaliteit. De kwaliteit is gemeten met instrumenten die gesteund zijn door patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en getoetst door het Kwaliteitsinstituut.
 • Kiesvoorjezorg.nl: een particulier initiatief dat zich presenteert als ‘hét online vergelijkingsplatform van zorginstellingen in Nederland’. Dit platform vergelijkt meer soorten zorg dan Kiesbeter.nl en biedt een gedetailleerder inzicht in de mogelijkheden van elke aanbieder. Zo kunt u thuiszorgaanbieders vergelijken op 43 aspecten van ‘verpleging en verzorging’, 18 soorten ziekten en aandoeningen, 17 soorten diensten en 11 soorten bemiddelingshulp.
 • Zorgkaart Nederland: een site van de Nederlands Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), waar u kunt zoeken naar allerlei soorten zorgaanbieders. Vergelijken gaat vooral via gemiddelde rapportcijfers die gebruikers van de verschillende aanbieders op de site hebben gegeven. (Wist u trouwen dat het gemiddelde cijfer dat thuiszorgaanbieders in Nederland krijgen een 8,2 is?)