Zekerheid in zorg

inhoudsopaven hoofdstuk 1Uitvoering WMO

0.  Uitvoering WMO

0.1.  Procedure

0.2.  Contact met gemeente en dorpsondersteuners

0.3.  Cliëntondersteuning en termijnen

0.4.  Zorg in nature of PGB?

0.5. Belangrijke WMO maatwerkvoorzieningen

0.6. Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg

 

 

 0.1 procedure 20.1 Procedure bij melding WMO-loket

 


0.2 contact met gemeente0.2 Contact met de gemeente

Wanneer u denkt een beroep te moeten doen op de WMO dan kunt u dat melden bij de gemeente.

 

Contact met dorpsondersteuners.

Vaak is het goed om eerst contact op te nemen met de dorpsondersteuner. Samen met haar of hem kunt u kijken of uw probleem ook zonder de gemeente opgelost kan worden. Er kan gekeken worden of mensen uit uw sociale netwerk iets voor u kunnen betekenen. Ook kunnen vrijwilligers van het zorgcollectief u misschien van dienst zijn. De dorpsondersteuners zijn goed op de hoogte van alle mogelijkheden.

https://www.gemert-bakel.nl/aanspreekpunt-in-de-buurt

 

0.2 gemert stadsbeeld

Bestuur van Zorgcollectief Gemert. Vlnr: Ad Tuijtelaars, Hans van Dijk, Peter van de Mheen, Jan Wagemakers, Yvonne Heynen, Harrie Verkampen
0.3 Cliëntondersteuning

0.3 Ondersteuning en termijnen

CliëntondersteuningBijvoeg afbeelding 0.3

WMO consulenten van de gemeente komen soms op bezoek bij u thuis. Ze onderzoeken dan of u in aanmerking komt voor een zogenaamde maatwerkvoorziening. U hebt recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning tijdens dit “keukentafelgesprek”. De gemeente heeft met de LEV groep  afgesproken dat zij u adviseren over de keuze van cliëntondersteuning. Dit kunnen  bijvoorbeeld vrijwillige maar opgeleide cliëntondersteuners  zijn van de KBO of ZCG of professionals van MEE. U kunt natuurlijk ook iemand vragen uit uw eigen kennissenkring.

http://www.lumenswerkt.nl

p/a Gemeente Gemert-Bakel
Ridderplein 1
5421 CV Gemert
tel. (040) 2193300
Email: lumens@gemert-bakel.nl

 

Termijnen

De overheid is verplicht om binnen de wet afgesproken termijnen een besluit te nemen. In de wet WMO (zie 11.1.) is bepaald dat de gemeente na de melding in totaal 8 weken de tijd heeft om een besluit te nemen. (Voor het onderzoek staan 6 weken en voor het besluit 2 weken) Wordt die termijn niet gehaald, bijvoorbeeld omdat er aanvullend medisch onderzoek noodzakelijk is, dan moet dat tijdig aan de cliënt doorgegeven worden.

U kunt de gemeente door middel van een “ingebrekestelling” ( Zie 11.3.) dwingen om binnen twee weken een besluit te nemen.

Wanneer u een bezwaarschrift indient dan moet u dat uiterlijk 6 weken na dagtekening van het besluit hebben gedaan. ( Zie 11.2. en 11.3.)

afbeelding onder termijnen

0.4 zorg in natura 2.0

0.4 Zorg in Natura of wilt u een persoonsgebonden budget (PGB)?

In de WMO en ook in de Wet Langdurige Zorg kunt u gebruik maken van uw recht op Persoonsgebonden Budget. Dat is wèl gebonden aan regels. U moet in staat zijn om uw PGB zelf te beheren. Ook niet voor alle maatwerkvoorzieningen is een PGB mogelijk. Voor voorzieningen binnen de zorg Verzekeringswet is nog geen wettelijke PGB-regeling. Maar ook binnen de ZVW is een PGB vaak mogelijk.

U krijgt het geld als cliënt niet zelf in handen. Het vastgestelde bedrag wordt overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank. (SVB) U dient de nota’s van uw zorgverlener in bij de SVB en die betaalt uw zorgverlener uit (Trekkingsrecht).

Het PGB is altijd lager dan de kosten die de Overheid/zorgverzekeraar maakt wanneer u “zorg in natura” krijgt.

Website van de SVB: http://www.svb.nl/int/nl/pgb/index.jsp

 

Voor de berekening van PGB voor woningaanpassingen, scootmobielen etc. de nadere toelichting op de WMO verordening. Let goed op de regeling voor woningaanpassingen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-78562.html

zorg in naturaPGb

 

0.5 belangrijkste maatwerk0.5. Belangrijkste maatwerkvoorzieningen WMO

5.0 lijngrafiek

zorgverzekeraars

0.6 zorgverzekeringswet0.6 Zorgverzekeringswet Wet Langdurige Zorg

Wat valt er onder uw zorgverzekering?

0.6 tabel

Thuiszorg ( Verpleging en verzorging vallen onder de basisverzekering! Eigen risico is € 385,00) Dus in tegenstelling tot WMO geen eigen bijdrage!

Wet Langdurige Zorg

wet langdurige zorg

Indicatiestelling door het Centrum Indicatiestelling Zorg. Inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.

ciz

CIZ Utrecht                                                                                                                                                     
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
Postbus 2690
3500 GR Utrecht
T: 088 – 789 10 00
(bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur)
F: 088 – 789 10 11
E: info@ciz.nl