Zekerheid in zorg

6. Sociaal contact en psychisch welzijn

6. Sociaal contact en psychisch welzijn

http://www.nah-cafebrabant.nl/index.php/nah-cafes/gemert

Iedere laatste woensdag van de maand is er een NAH-café in Gemert, opgezet door ervaringsdeskundigen. NAH = Niet Aangeboren Hersenletsel. Iedere laatste woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur bij Café Dientje, Kerkstraat 9.

cafef

 

  • Website over eenzaamheid

Wanneer u zich eenzaam voelt dan kan de ZCG of vrijwilligers van de LEV misschien iets voor u betekenen. U kunt ook kontakt opnemen met een dorpsondersteuner of iemand van de KBO. Samen met u wordt dan naar een oplossing gezocht.

http://www.eenzaam.nl/
of vrijwilligers van de LEV

  • Hebt u direct hulp nodig?:

 Maatschappelijk Werk: Lumens

De Crisisdienst van het maatschappelijk Werk .

Telefoonnummer 040 – 2 530 350.

Psychische hulp

Voor psychische hulp kunt u terecht bij de huisarts. De huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) kan zelf lichte psychische hulp geven. De huisarts kan ook een verwijzing geven voor basis GGZ (bij lichte of matige klachten) of gespecialiseerde GGZ (bij zwaardere problemen). Dat geldt voor kinderen, jongeren en volwassenen. Tegenwoordig is psychologische hulp voor een beperkt aantal uren opgenomen in het basispakket.

De arts kan u ook een verklaring geven dat u als mantelzorger overbelast bent. Met zo’n verklaring kunt u bij de gemeente bijvoorbeeld respijtzorg aanvragen.

 

Alzheimer Café

Alzheimer Café Gemert-Bakel en Laarbeek opende op 8 mei 2018 haar deuren. Het café wordt de tweede dinsdag van de maand gehouden (behalve in juli en augustus) in De Eendracht, Sint Annastraat 60 in Gemert. De gespreksleiders zijn: Maria Kuijpers, Liesbeth Delpeut en Ingrid van Geffen. Elke avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt ongeveer tot 21.00 uur.