Zekerheid in zorg

Sociale-kaart-cirkelsSociale kaart van Zorg Collectief Gemert

De sociale kaart van Zorg Collectief Gemert ( ZCG) is gemaakt om de inwoners van Gemert Kern te voorzien van praktische informatie. Dat neemt niet weg, dat er veel informatie op staat, die ook voor anderen van waarde kan zijn.

Voor de opbouw van deze sociale kaart is www.regelhulp.nl als het ware “uitgepakt”. Aan de algemene informatie van www. regelhulp.nl is lokale en andere landelijke informatie toegevoegd.

We willen ondernemers uit Gemert Bakel bedanken voor hun medewerking. In het bijzonder Wiljan Janssen van Perfect Bouwbegeleiding omdat die er voor gezorgd heeft, dat we de beschikking kregen over een lijst van ondernemers uit Gemert-Bakel. Die lijst is door ons verder aangevuld met gegevens van ondernemers die zich bij ons gemeld hebben.

Ten slotte een woord van dank aan de 2 stagiaires van het Commanderij College, Max en Lucas, die gezorgd hebben dat u met één klik bij het juiste thema terecht kunt komen.

Het maken van deze sociale kaart blijft mensenwerk. We zullen ons best doen om de kaart actueel te houden.

Wij vragen u de sociale kaart te zien als een hulpmiddel in uw zoektocht naar de beste oplossing. Aan de door ons verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid naar aanleiding van onjuistheden in de informatie of naar aanleiding van schade door het gebruik van de informatie of de formulieren. Wij adviseren u altijd, voordat u beslissingen neemt, de gegevens te controleren bij de daarvoor geraadpleegde organisatie.

Het bestuur van de ZCG

 

Inhoudsopgave
Nummers Onderwerpen
0. Uitvoering WMO
0.1. Procedure
0.2. Contact met gemeente en dorpsondersteuners
0.3. Cliëntondersteuning en termijnen
0.4. Zorg in nature of PGB?
1. Huishouden en Wonen
1.1. Het huishouden doen
1.1.1. Boodschappen doen
1.1.2. Eten en drinken
1.1.3. Opruimen en schoonmaken
1.1.4. Het huishouden regelen
1.1.5. Onderhoud huis en tuin
1.2. Veilig zelfstandig wonen
1.2.1. In en rond het huis bewegen (Thuiszorgwinkels)
1.2.2. De trap op en af
1.2.3. Apparaten in huis bedienen
1.2.4. Deuren, licht en temperatuur regelen
1.2.5. Hulp in noodsituaties ( Telefoonnummers etc.)
1.2.6. Inbraakpreventie en “babbeltrucs aan de voordeur”
1.3. Een geschikte woonvorm vinden
1.3.1. Wonen met praktische hulp
1.3.2. Wonen met lichamelijke zorg
1.3.3. Wonen met psychische zorg
1.3.4. Wonen voor ouderen
2 Vervoer
2.1. Vervoer voor vrije tijd
2.1.1. Autorijden
2.1.1.1. Rijbewijs
2.1.1.2. Aanpassingen
2.1.1.3 Rolstoelgeschikte auto ( Zonnebloem)
2.1.1.4. Parkeren
2.1.2. Aangepast vervoer voor korte afstanden
2.1.2.1. Mobitax (alleen Wmo taxi)
2.1.2.2. fietsen
2.1.2.3. Rolstoel of scootmobiel
2.1.2.4. Hulp van vrijwilligers
2.1.3. Aangepast vervoer voor lange afstanden
2.1.3.1. OV begeleiderskaart
2.1.3.2. Valys
2.1.3.3. Rode Kruis Doe een Wens
2.1.3.4. Airportservice/medicijnen
2.2. Vervoer naar school en werk
2.2.1. Werk
2.2.2. School
2.3. Vervoer naar Zorginstelling of arts
2.3.1. Arts of ziekenhuis
2.3.2. Naar ziek familielid
3. Opleiding en Werk
3.1. Onderwijs volgen
3.1.1. Leren en werken combineren
3.1.2. Studeren met een beperking
3.2. Werken
3.2.1. Kansen op werk vergroten
3.2.2. Werk vinden
3.2.3. Aanpassingen op het werk
3.2.4. Vrijwilligerswerk doen
4. Vrije tijd en dagbesteding
4.1. Vrije tijdsbesteding vinden
4.1.1. Op stap gaan, uitjes, internet
4.1.1.1. Samen op stap gaan
4.1.1.2. Sociaal netwerk uitbreiden
4.1.1.3. Online sociaal contact
4.1.2. Lichaamsbeweging
4.1.2.1. Aangepast sporten
4.1.2.2. Fysiotherapie voor chronische zieken en mensen met beperking
4.1.3. Hobby’s en ontspanning
4.1.3.1. Aangepast lezen
4.1.3.2. Hulpmiddelen bij ontspanning
4.1.3.3. Kaarten, kienen, biljarten, zingen enz.
4.1.4. Op vakantie gaan
4.2. Dagbesteding
4.2.1. Dagbesteding (Activiteiten)
4.2.1.1. Dagbesteding voor volwassenen
4.2.1.2. Arbeidsmatige dagbesteding
4.2.1.3. Zorgboerderij
4.2.1.4. Vrijwilligerswerk
4.2.2. Opvang van ouderen
4.2.2.1. Dagbesteding voor ouderen
4.2.2.2. Dagverzorging voor ouderen
4.2.2.3. Nachtopvang voor ouderen
4.2.2.4. Zorgboerderij
5. Lichamelijke zorg
5.1. Hulp bij lichamelijke zorg
5.1.1. Opstaan, wassen, aankleden.( Persoonlijke verzorging en verpleging) Mantelzorg
5.1.1.1. Wijkverpleging
5.1.1.2. Mantelzorg
5.1.1.3. Vrijwilligerszorg
5.1.2. Medische verzorging thuis
5.1.2.1. Wijkverpleging
5.1.2.2. Medisch specialistische zorg
5.1.2.3. Hulpmiddelen voor medische behandeling thuis
5.1.2.4. Verzorgings- en verbandmiddelen
5.1.3. Herstel na operatie
5.1.3.1. Kortdurend eerstelijns verblijf
5.1.3.2. Herstellingsoorden/zorghotels
5.1.4. Langdurige intensieve zorg
5.1.5. Overzicht hulpmiddelen WMO en ZVW
5.2. Toezicht en opvang regelen
5.3. Vergelijk of vind uw aanbieder
6. Sociaal contact en psychisch welzijn
7 Inkomen en uitgaven
7.1. Beter met geld leren omgaan
7.1.1. Hulp bij beslissingen over geld
7.1.2. Schulden oplossen
7.2. Regelingen bij laag inkomen
7.2.1. Inkomensondersteuning door gemeente
7.2.1.1. Collectieve aanvullende verzekering
7.2.1.2. Kwijtschelding gemeentelijke belasting
7.2.1.3. Bijzondere bijstand
7.2.1.4. Maaltijdregeling
7.2.1.5. Stichting Leergeld
7.2.1.6. Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang
7.2.1.7. Regeling maatschappelijke participatie( Welzijnsbijdrage)
7.2.1.8. Individuele inkomenstoeslag  ( Langdurigheidstoeslag)
7.2.1.9. Normbedragen bijstand en vermogen
7.2.1.10 Zorg- en huurtoeslag
7.2.1.11. Bijstand
7.2.1.12 Toeslag UWV
7.3. Regelingen bij zwangerschap
7.4. Kindregelingen
7.4.1. Kinderbijslag
7.4.2. Kindgebonden budget
7.4.3. Kinderopvangtoeslag
7.4.4. Inkomensafhankelijke combinatiekorting
7.5. Regelingen bij ziekte of beperking
7.5.1. Bijzondere bijstand (7.2.1.3.)
7.5.2. Belastingaftrek
7.5.3. Jonggehandicaptenkorting
7.5.4. Loondoorbetaling bij ziekte
7.5.5. Ziektewet WAO/WIA, Regeling oudere werkloze
8. Eigen bijdragen in de zorg
8.1. Eigen bijdrage WMO
8.2. Eigen bijdrage ZVW
8.3. Eigen bijdrage WLZ
8.4. Verandering aanvragen peiljaar CAK
9. Hulporganisaties
9.1. Algemene belangenorganisaties
9.2 Patiëntenverenigingen
9.3. Lotgenotenorganisaties
10. Wetgeving, dwangsom, bezwaar en beroep
10.1. Wetgeving
10.2. Klacht, bezwaar en beroep
10.3 Wet dwangsom
11 Bijlage Lijst van ondernemers uit Gemert-Bakel