Zekerheid in zorg

Nieuws item avondklok voor mantelzorgers

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Wanneer mantelzorgers tijdens de avondklok de deur uit moeten dienen ze te beschikken over een verklaring. Deze verklaring kunt u printen op de site van mantelzorgNL Ga naar https://mantelzorg.nl Ga naar meer onderwerpen Klik op nieuws In het stuk ”Mantelzorg tijdens de avondklok mogelijk met verklaring noodzakelijke mantelzorg” vindt u een link om de verklaring uit te printen

Nieuws item Klusservice

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Ik wil me even voorstellen. Ik ben Frances Dekker en woon sinds 1 april 2020 in Gemert. Ik loop al een tijd met het idee om een klusservice op te zetten voor mensen die het zelf niet kunnen door een fysieke beperking of verminderde mobiliteit. Ook mensen met een kleine portemonnee zijn de doelgroep. Ik word erg gelukkig van klussen, en dan heb ik het over de kleine klusjes, als een lampje, plankje, schilderij, tv ophangen, maar ook bijv. een wc-bril vervangen e.d. Ik vraag hier geen geld voor, alleen een kopje koffie. Zijn er spulletjes nodig, dan kan ik die kopen en voorschieten. Dit geld vraag ik dan wel terug. Sinds januari 2021 heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik er bekendheid aan gaan geven. Ik heb een website gebouwd: www.handigvoorelkaar.nl en heb een facebook- en instagram-account @handigvoorelkaar aangemaakt waarop ik reclame maak en de klusje zet die ik heb gedaan. Ik heb ook een telefoonnr: 0611364881 Daarop ben ik telefonisch niet de hele dag bereikbaar (ivm werk), maar via whatsapp gaat dat wel gemakkelijk. Het emailadres handigvoorelkaar@gmail.com is ook prima om contact te leggen.

Hulp gezocht voor ouderencentrum kapel Nazareth Gemert

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

GEMERT – De verbouwing van de Nazarethkapel tot een nieuw centrum voor ouderen is klaar. Let wel: aan de buitenkant. Aan het interieur moet nog het een en ander gebeuren.De stand van zaken werd jongstleden vrijdagmiddag in het Boerenbondsmuseum toegelicht. Door Simon van Wetten Het project wordt in opdracht van de Stichting Nazareth gerealiseerd. De bestuursleden vormden vrijdag het ontvangstcomité en gaven allereerst het woord aan Rob van Schijndel, die de restauratie van de kapel – exterieur – toelichtte, daarbij gesteund door een prachtige fotoreportage van Johan van de Laar. De fotograaf heeft met gevoel voor detail het hele bouwkundig proces nauwgezet vastgelegd. De eerste foto’s lieten vooral zien hoe nodig de renovatie was. De kapel en de refter waren zéér onderkomen; houtrot alom, lekkende daken, kapotte gootdragers, noem maar op. Maar ziet: het reinigen en opvoegen van de gevels, het uitkappen van de raamdorpels en die vervangen door nieuwe hardstenen exemplaren, nieuwe leien op het dak, het aanbrengen van bliksembeveiliging en – als kers op de taart – het terugplaatsen van de windwijzers (de vaantjes zijn opnieuw verguld), dat alles maakt dat de kapel het jaar 2120 makkelijk kan halen. Dit in tegenstelling tot u en ik; nieuwe gootdragers zijn bij ons nu eenmaal niet afdoende. Maar goed. Een deel van het gebouw zal straks tweeëntwintig appartementen bevatten, er is al een parkeergarage aangebracht en voormalige bewoners als rentmeester Borret, diens vrouw Maria Aerts, en de zusters Franciscanessen krijgen dus opvolgers. Nu de buitenschil van de kapel en refter de tand des tijds áánkunnen, is het tijd om naar binnen te gaan. Harrie Verkampen als grote promotor van het hele plan zette uiteen wat er nog moet gebeuren vooraleer de ontmoeting en het vermaak van en voor ouderen – Harrie gaf uitdrukkelijk aan dat jongeren ook welkom zijn – in de kapel kan starten. Harrie: “Er is al veel gebeurd, maar de afwerking, die moet nog. We schatten in dat we over een half jaar helemaal klaar zullen zijn. Tot nu toe was er het denkwerk voor het bestuur, maar nou moeten de handen uit de mouwen. We hebben dus veel vrijwilligers nodig, het liefst mannen en vrouwen met twee rechterhanden. Gelukkig hebben we al veel mensen die ons helpen, maar omdat we in verschillende ploegen willen gaan werken – elke ploeg neemt dan een dag of dagdeel voor z’n rekening – zijn die extra handen meer dan welkom. Koffie en goeie buurt zijn sowieso beschikbaar, en goede wil ook. Een voorbeeld daarvan is dat we uit een te slopen school in Boekel alles mogen halen wat voor ons bruikbaar is. Hulp en ondersteuning in allerlei vormen worden door ons dankbaar aanvaard. Wie mee wil helpen kan met mij contact opnemen via telefoonnummer 06-51265939.” De kapel, de refter, de parkeergarage, de appartementen, het maakt deel uit van het 7thHeavenProject, dat is het nieuwbouwwijkje in wording, in de tuin van het klooster, met maar liefst zesendertig huizen. Gemert verandert ontegenzeggelijk, maar de kapel van klooster Nazareth aan het Binderseind heeft het ‘luctor’ achter de rug en is nu toe aan het ’emergo’. Meer informatie: www.stichtingnazareth.nl. Foto: Harrie Verkampen zoekt helpers.  

Wat is WMO en wat is verzekering

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

 

Basisverzekering WMO
Incontinentiemateriaal Aangepaste fiets, driewielfiets, tandem
Stomamateriaal Scootmobiel
Kunstgebitten WMO taxi
Steunzolen, Orthopedische schoenen Autoaanpassing
Orthesen Autokostenvergoeding
Hoortoestellen Badlift/Badzitje
Speciale brillen Verhoogd toilet/Losse toiletverhoger
Beelscherm loepen etc. Toilet- wandbeugels
Injectiespuit, glucosemeter, teststrips Douchestoel, toiletstoel,
douchebrancard
Elastische kousen en aan- en uittrekhulp Tillift, tilvest
Zuurstofapparaat Alarmering
Hand-voet-oog-gelaat-beenprothesen Traplift/rolstoellift
Blindentaststok Woningaanpassing
Aangepaste computer en aangepaste telefoon Handbewogen en elektrische rolstoel
Spraakapparatuur Sportrolstoel/Kinderrolstoel
Draagbare infuuspomp Sta-Zitrolstoel
Electrostimulator Antidecubituskussen
Pruiken Zit- sta-en ligorthesen
Blindengeleidehond, hulphond Trippelstoel
Verbandmiddelen Aangepaste tafel en stoel
Meetapparatuur voor bloedstolling Drempelhulp en badplank
Thuisdialyse apparatuur Transferplank/glijplank/draaischijf
Bedtafel
Kinderbed
Hoog/Laagbed
Dekensteun, bedrugsteun, Onrusthek
Bedheffer/Papagaai
Bedverhogers/Bedverlengers
Ondersteek
Infuusstandaard
Glij- en rollakenantidecubitusmatras
 

Uitspraak: gemeente mag mensen niet dwingen tot extra lenen

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

  26 november 2019 Gemeenten kunnen van mensen niet vragen om een lening af te sluiten of hun hypotheek te verhogen voor een noodzakelijke woningaanpassing. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald in een zaak tegen de gemeente Eindhoven. De uitspraak geldt ook voor andere gemeenten.   In deze beroepszaak vroeg een vrouw met ernstige fysieke beperking een maatwerkvoorziening aan bij de gemeente. Haar 25 jaar oude ligbad is dringend aan vervanging toe. In plaats een nieuw ligbad vroeg ze een inloopdouche aan, wat beter past bij haar beperking. De gemeente weigerde de aanvraag met als reden dat vervanging van de badkamer een ‘algemeen gebruikelijke aanpassing’ is. Als dat het geval is, dan mag een gemeentefinanciering uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) afwijzen. Extra hypotheek De Centrale Raad wijst die redenering af. De noodzakelijke verbouwing kan niet worden betaald door de vrouw omdat zij een minimum-inkomen heeft. Dan is een verbouwing niet algemeen gebruikelijk. Ook de redenering van de gemeente dat mevrouw wel een extra hypotheek kon nemen, stuit op het oordeel van de Centrale Raad. Door de aanvraagster daartoe te dwingen, stelt de gemeente een extra financiële voorwaarde voor het verstrekken van een maatwerkvoorziening. En dat is niet de bedoeling van de Wmo. De gemeente moet de aanpassing van de badkamer betalen, oordeelde de Centrale Raad.

Klooster Nazareth. Hoe ver zijn we?

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Op 28 november levert aannemer van Schijndel de kapel en de refter op aan de Stichting Nazareth. In deze stichting participeren de KBO, Zorgcoöperatie en Houvast. Maar we zijn er nog lang niet! Nou begint het voor de vrijwilligers pas. Onder leiding van deskundige bouwers gaan er verschillende ploegjes van vrijwilligers aan de slag om de kapel en de refter van binnen helemaal op te knappen. Als alles meezit kunnen we aan het einde van het jaar klaar zijn. Het bestuur van de stichting Nazareth is ook nog druk bezig om via aanvullende fondswerving en sponsoracties het laatste benodigde geld bij elkaar te brengen! Zie ook Gemerts Nieuwsblad van dinsdag 3 maart voorpagina.    

Wat is het VN-verdrag Handicap?

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Het VN-verdrag Handicap is een belangrijk mensenrechtenverdrag. Het verdrag geeft mensen met een beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. Nederland heeft het VN-verdrag Handicap in 2016 geratificeerd. Het VN-verdrag Handicap is glashelder over de rechten van mensen met een beperking of chronische aandoening. Of het nu gaat om toegankelijkheid, naar school kunnen gaan, passend wonen, werken, een toereikend inkomen, passende zorg, vervoer, vrijetijdsbesteding. Het verdrag verplicht de overheid dus ook de gemeente Gemert-Bakel en maatschappelijke organisaties op al deze terreinen zichtbare en merkbare vooruitgang te boeken. Het VN-verdrag Handicap is voor ons een belangrijk kompas. Onze standpunten en argumenten baseren wij voor een belangrijk deel op het VN-verdrag Handicap. Wij willen dat ook Gemert Bakel het VN-verdrag Handicap de komende jaren voortvarend uitvoert. In het voorjaar 2019 heeft Houvast de gemeente gevraagd hoe het met de uitvoering van het VN-verdrag in Gemert-Bakel gesteld was? Op 4 oktober hebben Wim Jaegers en ik een voorbereidend gesprek gehad met Steven van der Heyden, die onder leiding van Ingrid van Geffen, als stagiaire, dit project ging leiden. Belangrijkste motto van de gemeente was: Niets over ons, zonder ons! Op 8 november heeft er in het gemeentehuis een bijeenkomst plaatsgevonden waaraan een aantal maatschappelijke organisaties hebben deelgenomen en ook 5 of 6 mensen aanwezig waren die een beperking hadden en als ervaringsdeskundigen hun inbreng hebben geleverd. Daarom zou ik graag met u, maar ook met ervaringsdeskundigen, in gesprek gaan om te praten over het verdrag. Er is gediscussieerd op basis van de volgende thema’s

  • Bouwen & wonen
  • Werk
  • Onderwijs;
  • Vervoer;
  • Participatie & toegankelijkheid;
  • Zorg & ondersteuning;
  • Rijk als organisatie.
Citaat uit de uitnodiging: “We gaan aan de slag om Gemert-Bakel toegankelijker te maken voor iedereen. Met de opbrengst van deze avond gaan we aan de slag om hier een plan voor te maken. Dit plan wordt ingevuld door de opbrengsten van de inwoners, u zelf mag bepalen wat belangrijk is over toegankelijkheid.”   Er zou aan de deelnemers een verslag gestuurd worden van de bijeenkomst op 8 november en natuurlijk zijn we als deelnemers in afwachting van “het plan”.  “Niets over ons, zonder ons” was immers het motto. We hebben tot de dag van vandaag, 4 maart 2020, niets meer van de gemeente vernomen!  

WMO-melding en WMO-aanvraag

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

U wilt bijvoorbeeld een traplift. Hoe vraag je die aan? Contact opnemen met een dorpsondersteuner. Wanneer u bijvoorbeeld een traplift van de gemeente zou willen dan kunt u dat doorgeven aan de dorpsondersteuner. Die komt dan bij u thuis en bekijkt of u daar recht op zou kunnen hebben. Hij bekijkt met u ook of er nog andere oplossingen mogelijk zijn. U kunt ook zelf contact opnemen met de gemeente. Maar u kunt ook zonder tussenkomst van een dorpsondersteuner aan de gemeente melden dat u graag in aanmerking komt voor een voorziening. Ik gebruik nadrukkelijk het woord “melden” omdat u in deze fase nog geen aanvraag kunt doen. Zorg voor een bewijs dat u uw wens gemeld hebt. Het beste kunt u die melding per mail of schriftelijk doen. Het mailbericht  gemert-bakel@peelgemeenten.nl is meteen uw bewijs van de melding. Wanneer u de melding schriftelijk doet geef de brief dan af aan de balie en vraag een bevestiging. Na uw melding heeft de gemeente 6 weken de tijd om uw melding te onderzoeken. Op de datum van de melding gaat de klok lopen. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd om een onderzoek in te stellen. Dit noemt men de ‘onderzoeksfase’. Binnen die 6 weken moet de gemeente een afspraak voor een beoordelingsgesprek (keukentafelgesprek) met u maken. In de brief waarin de afspraak staat moet ook gewezen worden op de mogelijkheid om u te laten ondersteunen door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Van het gesprek moet door de consulent een verslag gemaakt worden. Dat verslag moet door u goedgekeurd worden. U moet in ieder geval 14 dagen de tijd krijgen om schriftelijk op het verslag te reageren. Het goedgekeurde verslag of het verslag, voorzien van uw eventuele opmerkingen, is de formele aanvraag van de voorziening. Heeft de gemeente binnen 6 weken wèl gereageerd en u gemotiveerd verzocht om uitstel van de aanvraag omdat er bijvoorbeeld gewacht wordt op een medisch advies dan moet u dat respecteren. Heeft de gemeente niet binnen 6 weken gereageerd of ligt er na 6 weken niet een compleet verslag dan hebt u het recht om zelf een aanvraag in te dienen. Na de beoordelingsfase heeft de gemeente nog 2 weken de tijd om een besluit te nemen. Na de beoordelingsfase van 6 weken begint de fase van besluitvorming. Die mag maximaal twee weken duren. Dan moet u een besluit (een beschikking) in de bus hebben. Heeft u die beschikking niet ontvangen binnen maximaal twee weken dan kunt u een zogenaamde ‘ingebrekestelling’ indienen. Dan heeft de gemeente nog maximaal 2 weken om alsnog een besluit te nemen. Doet ze dat niet dan moet de gemeente u een boete betalen. Die boete wordt naarmate de gemeente verzuimt die beslissing te nemen steeds hoger. (Maximaal €1442) Wanneer u het niet eens bent met het besluit dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Ten slotte kunt u ook nog in beroep gaan bij de rechtbank.   Opmerking: Wij vinden dat je niet altijd elkaar moet afrekenen op een dag meer of minder. Helaas komt het echter nogal eens voor, dat de gemeente gewoon veel te laat is met het in behandeling nemen van meldingen. U hoeft antwoorden zoals: “We hebben het veel te druk op het moment” echt niet te accepteren. Bovendien doet een telefoontje of een briefje, dat de aanvraag vertraagd is, ook wonderen. Maar ook de gemeente is een overheidsorgaan en moet zich net als het CBR en de belastingdienst aan de wet houden…….  

Armoede

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

  “Het gaat goed met onze ouderen.” Dat hoor je vooral in Den Haag. “Er is geen land dat zo’n goede ouderdomsvoorziening heeft als Nederland. En de meeste ouderen hebben nog een goed aanvullend pensioen.” Maar niet alle ouderen hebben het goed. Hierover heb ik het gehad in Den Haag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer op 3 februari en later in een gesprek met staatssecretaris van Ark.   Armoede wordt niet alleen bepaald door een laag inkomen maar ook door niet beïnvloedbare uitgaven voor wonen, zorg, warme maaltijden. Een oudere met alleen een AOW-uitkering die in een eigen huis woont zonder hypotheek heeft het niet rijk maar kan daar redelijk van leven. Een oudere met alleen een AOW-uitkering die in een woonzorgcentrum een huur moet betalen van €667 + servicekosten van €85 en bovendien niet meer door ziekte zelf kan koken leeft in bittere armoede! De beleidsadviseurs zoals NIBUD, SCP, CBS houden met die uitgaven onvoldoende rekening. Omdat de verschillen in woonlasten in ons land zo groot zijn zal ook de armoede voor een deel lokaal bepaald worden. De huurtoeslag compenseert de hoge huren slechts gedeeltelijk. Woon je noodgedwongen in een woning boven de aftoppingsgrens dan word je nog extra ‘gestraft’.   Armoede wordt niet alleen bepaald door een laag inkomen en niet beïnvloedbare uitgaven maar zeker ook door de duur van deze situatie. Er wordt door de overheid graag een verschil gemaakt tussen mensen die leven in de bijstand en mensen die alleen AOW hebben. Een alleenstaande AOW-gerechtigde heeft in 2020 netto €1187 excl. vakantiegeld. Een bijstandsgerechtigde heeft een inkomen van €1052 excl. vakantiegeld.  Gemiddeld zit iemand in Gemert-Bakel 4,5 jaar in de bijstand. Iemand met alleen AOW heeft dat inkomen vanaf de 66 jaar en 4 maanden tot de dood. Ik besef heel goed dat voor mensen die langdurig in de bijstand zitten het sociaal minimum onvoldoende is, maar ouderen met doorgaans hogere huren en servicekosten, hogere zorgkosten, hogere vervoerskosten die bovendien geen recht hebben op de individuele inkomenstoeslag (de vroegere langdurigheidstoeslag) zijn horen door de duur van hun lage inkomen en hoge vaste lasten tot de groep van mensen die leven onder de armoedegrens.   Ons systeem van huur- en zorgtoeslag, van WMO-voorzieningen, van minimavoorzieningen, van vervoersvoorzieningen, kwijtschelding, arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen is zo ingewikkeld dat hulpverleners, laat staan kwetsbare ouderen het nog begrijpen. Bovendien is de uitvoering zo versnipperd dat ook een begin van samenhang niet te vinden is. Dat leidt tot ongelooflijke bureaucratie. Dat leidt ertoe dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt. Het belasting- en CBR debacle zijn de meest recente voorbeelden hoever uitvoering van de burger is komen staan. Maar ook onze “Karel” uit Gemert wacht al 7 maanden op een besluit of hij geld krijgt om vanuit de bijzondere bijstand om naar de tandarts te gaan………   Gemeenten komen vrijwel allemaal geld tekort op het Sociaal Domein. Logisch dat de wethouder financiën zijn college van het sociale domein houdt aan zijn begrote budget. Dat leidt ertoe dat goed functionerende wijkteams gereorganiseerd worden. Er weer een knip komt tussen WMO en inkomensondersteuning. Sowieso zijn deze werelden in veel gemeenten helaas nog gescheiden. Concreet: Een WMO-consulent houdt zich in de huiskamer niet bezig met een participatieregeling of bijzondere bijstand. Wie dan wèl? Weet de burger van die regelingen en waar kan hij daarvoor terecht?   Minimavoorzieningen zijn per gemeente anders. “Dat hoort tot de autonomie van de gemeenten” hoor ik de staatssecretaris zeggen. Maar wanneer Karel (alleen AOW) in Gemert-Bakel woont had hij in 2019 geen recht op de participatieregeling en bijzondere bijstand wanneer hij een aanvullend pensioen had van €46 omdat Gemert Bakel een grens kent van 110% van het sociaal minimum. Woonde Karel in een gemeente met een 130% grens dan had hij geen recht meer bij een aanvullend pensioen van €277. Gemeenten mogen alleen aan inkomensondersteuning doen maar de verschillen zijn wel erg groot! Met die tekorten geloof ik niet dat Gemert-Bakel snel die grens gaat verhogen!   “Gemeenten moeten maatwerk leveren.” Dat vindt de staatssecretaris en dat ben ik met haar eens. Maar leveren gemeenten maatwerk? Zijn ze in staat om maatwerk te leveren?   De regels m.b.t. bijzondere bijstand gaan niet uit van de burger maar van de regels, de normen. Bekend zijn de richtlijnen van Schulinck. Per probleem en zonder samenhang wordt zeer uitvoerig bepaald of je recht hebt op bijzondere bijstand en hoe hoog het bedrag kan zijn. Vergoeding van medische kosten vanuit de bijzondere bijstand moeten als “buitenwettelijk begunstigingsbeleid” gezien worden.   Ik zou graag zien dat op basis van de persoonlijke situatie gekeken wordt wat noodzakelijk is. Ik zou de verhouding tussen inkomen en vaste lasten als uitgangspunt nemen. Overschrijd je daarbij een percentage van bijvoorbeeld 55% dan ontvang je een toelage. Een herziening van ons sociaal zekerheidsstelsel is hard nodig maar zal nog wel even duren.   Hans van Dijk

Uw AOW in 2020 (12-02-2020)

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments